Praxis

GDPR – OSNOVNI PREGLED NOVE UREDBE
Mislav Bradvica | 29.06.2018

GDPR sa sobom nosi niz obveza. Naš tim je održao prezentaciju na tu temu

kontaktirajte nas