Obavijest o Privatnosti i Kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na office@bmwc.hr.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.


Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Odvjetničko društvo Bradvica Marić Wahl Cesarec d.o.o. (dalje u tekstu; "BMWC") ulazi u veliki broj odnosa, kako s potrošačima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ova Obavijest.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuju isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako pristupite našim prostorijama, bilo u svojstvu stranke ili slučajnog prolaznika;
 • ako posjetite našu internetsku stranicu;
 • ako koristite naše pravne usluge;
 • ako stupite u kontakt ili zatražite informacije od BMWC-a;
 • ako se prijavljujete za posao u BMWC-u;

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, Odvjetničko društvo Bradvica Marić Wahl Cesarec d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, 8.kat, OIB 74439368489 je voditelj obrade smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: "GDPR").

Međutim, u određenim slučajevima BMWC obrađuje osobne podatke u ime drugih pružatelja usluga (npr. financijskih institucija). U tom slučaju ta druga osoba je voditelj obrade, a BMWC izvršitelj obrade.


Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije usluge koju imamo s Vama, tako i o samoj obradi osobnih podataka.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i ostali kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona, broj faksa)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite. (npr. slanje dokumenata na prijevod u prevoditeljske agencije). Izvršavanje ugovora.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Marketing
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo Vas obavijestili o nadolazećim događajima i omogućili prijavu na iste. Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali.

Vaše video snimke
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Sigurnost
Uvid u video snimke na kojima se moguće nalazite u slučaju sigurnosnih povreda. Obrađujemo Vaše podatke kako bismo se zaštitili od nezakonitih aktivnosti te kako bismo bili u skladu s primjenjivim propisima. Zaštita legitimnih interesa BMWC-a.
Datum rođenja
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima). Izvršavanje ugovora.
Mjesto rođenja
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima) Izvršavanje ugovora.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Državljanstvo
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima) Izvršavanje ugovora.
Podatci o OIB-u, putovnici, osobnoj iskaznici
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. slanje dokumenata na prijevod u prevoditeljske agencije) Izvršavanje ugovora.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Vaše fotografije
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Podatci o obrazovanju, prethodnom radnom iskustvu i podaci o kažnjivim djelima i kaznenim osudama
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Podatci o IBAN-u
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite. Izvršavanje ugovora.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.

Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s BMWC-om, iznimno ćemo određene osobne podatke razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, BMWC će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati sa sljedećim kategorijama osoba:

 • Autoriziranim zaposlenicima u Partners Consulting d.o.o.;
 • Knjigovodstvenom servisu
 • Trećim osobama koje organiziraju seminare
 • Trećim pružateljima usluga koji obrađuje osobne podatke bilo u ime BMWC-a ili na zasebnoj pravnoj osnovi, a sve kako bismo mogli djelotvorno ispuniti traženu uslugu, odnosno isporučiti proizvode i pakete (npr. obrada plaćanja, održavanje sustava, istraživanje tržišta, promidžba itd.). Takvi pružatelji usluga mogu koristiti ili prenositi osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od BMWC-a.
 • Trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika i trećih osoba te (v) kako bismo se zaštitili od tužbi i drugih zahtjeva trećih osoba.
 • Svim drugim osobama, u odnosu na koje smo zaprimili Vašu izričitu privolu za razmjenu.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva BMWC (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.


Vaši podatci i treće zemlje

Vaši osobni podaci će se obrađivati i prenositi isključivo unutar područja Europske Unije. Osobni podaci se neće prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama u zemljama izvan Europske Unije.


Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Također, ako su ispunjene GDPR-om propisane pretpostavke, u odnosu na Vaše osobne podatke koje BMWC obrađuje imate pravo zatražiti ostvarivanje Vaših GDPR-om zajamčenih prava. Detaljnije upute o samim pravima i načinu njihova ostvarivanja su detaljno izložene u odjeljku "Vaša prava".


Djeca

BMWC je u potpunosti svjestan da su djeca osobito osjetljiva skupina te stoga obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka.

U tom smislu, BMWC je usklađen s odredbama hrvatskog prava koje se tiču minimalne dobne granice za sklapanje pravnih poslova, uključujući obradu osobnih podataka. Između ostaloga, tražiti ćemo izričitu suglasnost roditelja djeteta za pružanje određenih usluga i pristup određenim dijelovima naše stranice.


Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema BMWC-u.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li BMWC Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da BMWC napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje obrađujemo;
 • Pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka koje obrađujemo;
 • Pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka;
 • Pravo zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka koje obrađujemo drugom voditelju obrade;
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane BMWC-a;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite ostvarivati bilo koje od gore navedenih prava (osim posljednje navedenog), molimo da nas kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. traženjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.


Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz Vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

 • Prema pošiljatelju kolačića:
  • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
  • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjetili.
 • Prema vremenu pohrane
  • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
  • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju do isteka određenog roka. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice.
Korištenje kolačića na www.bmwc.hr

Web stranica www.bmwc.hr koristi sljedeće vrste kolačića:

 • Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.
 • Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
 • Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice)

Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa BMWC-om, prikazuju oglase BMWC-a na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaji pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak. Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Internet explorer https://privacy.microsoft.com/hr-hr/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule
Firefox https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Chrome  
Safari https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Možete isključiti i usluge Google Analytics i Google AdWords za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr).

Detaljne informacije o Google Analytics, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.


Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane BMWC-a.

U tom pogledu, BMWC je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

Stoga, u slučaju da:

 • Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
 • Općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke

Telefon +385 (1) 5629 767
Email office@bmwc.hr
Adresa Business Center International Miramarska 24, 8. kat.
10000 Zagreb
Hrvatska


Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena u svibnju 2018.

Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici BMWC-a odmah po njezinom donošenju.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge BMWC-a. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici BMWC-a ili ćemo Vas izravno kontaktirati (npr. putem email-a).


kontaktirajte nas