MATIJA ŠTIMAC
Vježbenica

MATIJA ŠTIMAC

Matija se pridružila timu 2019. godine nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Jedan semestar provela je na Sveučilište J. W. Goethea u Frankfurtu u sklopu studentske razmjene gdje je položila predmete na engleskom i njemačkom jeziku.

Tijekom studija sudjelovala je u radu Pravne klinike prvi Pravnom fakultetu u Zagrebu, te je bila mentor Grupe za zaštitu prava radnika. Također je bila demonstrator na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo. Služi se hrvatskim, engleskim i njemačkim jezikom.

zadnje publikacije
zadnje novosti

kontaktirajte nas