Legal Alert

Pregled novog Zakona o poticanju ulaganja
Neven Marić | 01.07.2022

BMWC Legal Alerts I Novi Zakon o poticanju ulaganja I Investment opportunities

Novi Zakon o poticanju ulaganja stupio je na snagu 4. lipnja 2022., osim pojedinih odredbi koje će stupiti na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cilj donošenja novog zakona je usklađivanje s novom kartom regionalnih potpora Republike Hrvatske, a kojom se određuje maksimalni intenzitet potpore, te daljnje usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom Europske unije. Novi zakon nastoji urediti dodjelu državnih regionalnih potpora u svrhu poticanja gospodarskog rasta i ostvarenja gospodarske politike Republike Hrvatske, pritom jačajući investicijsku i konkurentsku sposobnost hrvatskog poduzetništva.

Tko može koristiti potpore?

Potpore koje se dodjeljuju u svrhu poticanja ulaganja mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj (trgovačka društva i obrtnici koji moraju biti obveznici poreza na dobit).

Pritom, da bi se koristili potporama za ulaganje, poduzetnici moraju u trogodišnjem razdoblju izvršiti određena ulaganja u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

  • 150.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta,
  •  50.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike,
  • 50.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko – komunikacijskih sustava i softvera,
  • 3.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, i
  •  500.000,00 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

Intenzitet potpore

Donošenjem nove karte regionalnih potpora, koja vrijedi od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027., dolazi do povećanja maksimalnog intenziteta potpore, koji će ovisiti ne samo o veličini pojedinog poduzeća (mali, srednji ili veliki poduzetnici), već i o lokaciji na kojoj se planira ulaganje (područje Grada Zagreba, Sjeverne Hrvatske, Panonske Hrvatske i Jadranske Hrvatske).

Prijava potpora

Da bi mogli koristiti neku od kasnije navedenih potpora, poduzetnici moraju prijaviti njihovo korištenje. Prijavu za korištenje potpore za ulaganje poduzetnici moraju podnijeti prije početka planiranog ulaganja nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Vrste potpora

Poduzetnici imaju mogućnost korištenja slijedeće potpore kojima se nastoji potaknuti ulaganje: (i) porezne potpore za mikro poduzetnike, (ii) porezne potpore, (iii) potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, (iv) potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja, (v) potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, (vi) potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja, (vii) potpore za radno intenzivne projekte ulaganja, (viii) potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH i (ix) potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa.

Porezne potpore za mikro poduzetnike

Ako mikro poduzetnik izvrši ulaganje u minimalnom iznosu od 50.000,00 eura, tada mu se umanjuje stopa poreza na dobit za čak 50% u razdoblju od 5 godina od godine početka ulaganja. Pritom je uvjet da navedeni mikro poduzetnik otvori minimalno 3 nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja u trogodišnjem razdoblju od početka ulaganja.

Porezne potpore

Porezne potpore ovise o visini ulaganja te o broju novootvorenih radnih mjesta.

Ako poduzetnik izvrši ulaganje u visini od 150.000,00 eura do 1.000.000,00 eura, uz uvjet da poduzetnik otvori minimalno 5 novih radnih mjesta povezana s projektom ulaganja, tada mu se umanjuje stopa poreza na dobit za čak 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja.

Ako poduzetnik izvrši ulaganje u visini od 1.000.000,00 eura do 3.000.000,00 eura, uz uvjet da otvori minimalno 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, tada mu se umanjuje stopa poreza na dobit za čak 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja.

Ako poduzetnik izvrši ulaganje u iznosu većem od 3.000.000,00 eura, uz ispunjenje uvjeta da otvori najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, tada mu se stopa poreza na dobit umanjuje za čak 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od godine početka ulaganja.

Također, postoje i posebni uvjeti za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera, njima se stopa poreza na dobit umanjuje za 50% za ulaganja u visini od 50.000,00 eura do 1.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Metode izračuna bespovratne novčane potpore temelje se na kriteriju stope nezaposlenosti u pojedinoj prijavljenoj županiji.

U županiji u kojoj stopa nezaposlenosti iznosi 10%, poduzetnik će dobiti bespovratnu novčanu potporu u visini do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a maksimalno 3.000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

U županiji u kojoj stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 15%, poduzetnik će dobiti bespovratnu novčanu potporu u visini od 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a maksimalno 6.000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Dok u županiji u kojoj stopa nezaposlenosti iznosi više od 15%, poduzetnik će dobiti bespovratnu novčanu potporu u visini do 30% prihvatljivih troškova otvaranja novog radnog mjesta, a maksimalno 9.000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Poduzetnik može dobiti bespovratnu novčanu potporu za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja. Prihvatljivi troškovi usavršavanja obuhvaćaju (i) troškove predavača, i (ii) povezane troškove (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme).

Intenzitet navedene potpore može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, no može se povećati maksimalno do 70% prihvatljivih troškova u slijedećim slučajevima: (i) povećanje za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom, (ii) povećanje za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku, te (iii) povećanje za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom i mikro poduzetniku.

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Ako poduzetnik izvrši određene investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti, tada može dobiti bespovratnu novčanu potporu za kupnju opreme i/ili strojeva u visini do 20% prihvatljivih troškova kupnje opreme i/ili strojeva, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet da su kupljena oprema i/ili strojevi visoke tehnologije.

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Da bi se poduzetnik mogao koristiti novčanom potporom za kapitalne troškove projekta ulaganja, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: (i) mora se raditi o ulaganju u minimalnom iznosu od 5.000.000,00 eura, (ii) mora se raditi o ulagati u dugotrajnu imovinu, te (i) mora otvoriti najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja. Potpora za kapitalne troškove projekta ulaganja daje se za trogodišnje razdoblje od početka ulaganja.

Ako poduzetnik, koji nastoji dobiti novčanu potporu za kapitalne troškove projekata ulaganja, ispunjava gore navedene uvjete te se nalazi u županiji u kojoj stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 15%, u tom slučaju poduzetnik može dobiti i bespovratnu novčanu potporu u iznosu od 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu i to za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja te troškove kupnje novih strojeva i/ili opreme, a maksimalno 500.000,00 eura, uz ispunjenje uvjeta da je udio ulaganja u strojeve i/ili opremu minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50% kupljenih strojeva i/ili opreme mora biti visoke tehnologije.

Međutim, ako se radi o županiji u kojoj stopa nezaposlenosti iznosi više od 15%, tada poduzetnik može dobiti bespovratnu novčanu potporu u iznosu od 20% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, a maksimalno 1.000.000.,00 eura, uz ispunjenje prethodno navedenih uvjeta.

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Ako poduzetnik otvori više novih radnih mjesta, tada ima pravo i na povećanu potporu. Te potpore vrijede u razdoblju od 3 godine od početka ulaganja.

Poduzetnik koji otvori najmanje 100 novih radnih mjesta ima pravo na povećanje potpore za 25%, ako otvori najmanje 300 novih radnih mjesta tada ima pravo na povećanje potpore za 50%, a ako otvori najmanje 500 novih radnih mjesta povećanje potpore za 100%.

Potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Pojam neaktivna imovina obuhvaća zemljišta i/ili građevine koju nisu u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti.

Ova potpora dodjeljuje se poduzetnicima koji će gospodarski aktivirati zemljišta ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske. Potpora se odnosi na dugotrajnu imovinu poduzetnika te iznosi minimalno 3.000.000,00 eura, uz ispunjenje uvjeta da se otvori najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od 3 godine od početka ulaganja.

Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa

Osnovna namjena ove potpore je unaprjeđenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0.

U okviru ove potpore, poduzetnicima se umanjuje stopa poreza na dobit u ovisnosti o visini ulaganja te na razdoblje od 10 godina od godine početka ulaganja.

Ako poduzetnik izvrši ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura do 1.000.000,00 eura, tada mu se stopa poreza na dobit umanjuje za čak 50%.

Ako poduzetnik izvrši ulaganje u iznosu od 1.000.000,00 eura do 3.000.000,00 eura, tada mu se stopa poreza na dobit umanjuje za 75%.

Ako bi visina ulaganja iznosila više od 3.000.000,00 eura, tada bi se poduzetniku umanjila stopa porez na dobit za 100%.

o autoru

Neven Marić

Neven Marić je hrvatski odvjetnik poznat po radu na polju korporativnog prava, spajanjima i akvizicijama te nekretninskim projektima.

kontaktirajte nas