Legal Alert

Prelazak s kune na euro: Vodič za hrvatska društva
Ivan Luetić | 21.02.2023

BMWC Legal Alerts I Konverzija EUR/HRK I Corporate

Prelazak s kune na euro kao službene valute u Hrvatskoj donio je značajne promjene za dionička i društva s ograničenom odgovornošću. Zakon o trgovačkim društvima izmijenjen je kako bi se pojednostavio postupak konverzije temeljnog kapitala u eure, ali sudovi još uvijek utvrđuju odgovarajuće metode za određene aspekte tog usklađenja tako da ostaju neke nejasnoće. U ovom biltenu provest ćemo vas kroz postupak pretvaranja iznosa vašeg temeljnog kapitala u eure, kako za dionička društva tako i za društva s ograničenom odgovornošću.

Uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj imalo je utjecaja na temeljni kapital dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću. Da bi se tvrtkama pomoglo pri snalaženju u toj tranziciji, izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima uvođenjem novog postupka konverzije temeljnog kapitala u eure – postupka usklađenja temeljnog kapitala.

Dionička društva

Najniži iznos temeljnog kapitala za dionička društva promijenjen je s 200.000 HRK na 25.000 EUR, a najniža nominalna vrijednost dionice promijenjena je s 10 HRK na 1 EUR. Evo kako izvršiti konverziju:

(i) Pomnožite temeljni kapital u kunama s fiksnim tečajem konverzije od 1 EUR = 7,53450 HRK; i

(ii) Rezultat zaokružite kako biste ispunili statutarne zahtjeve za utvrđeni iznos temeljnog kapitala i nominalnu vrijednost dionica.

Nominalni iznos dionica

Nominalni iznos dionice mora biti cijeli broj djeljiv s 1 EUR. Alternativno, dionice se mogu izdavati bez nominalnog iznosa, ali i dalje ne smiju biti ispod 1 EUR po dionici. To bi mogla biti korisna opcija u slučaju da usklađenje uzrokuje značajno povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala (više od 2%).

Ako bi pri usklađenju temeljni kapital trebalo povećati, iznos za povećanje može se uzeti iz rezervi kapitala i dobiti društva, bez ikakvih ograničenja. Vlastite dionice uključuju se u izračun pri usklađenju temeljnog kapitala.

Ako se pri usklađenju temeljni kapital smanjuje, iznos za koji je temeljni kapital smanjen može se unijeti samo u kapitalne rezerve ili se koristiti za pokriće gubitaka. Taj se iznos ne smije isplaćivati dioničarima.

Rokovi za konverziju

Usklađenje se mora izvršiti u roku od jedne godine od uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj (1. siječnja 2023.) ili u slučaju bilo koje druge promjene vezane uz temeljni kapital društva. Ako društva ne usklade svoj temeljni kapital u navedenom roku, to će se smatrati razlogom za prestanak društva, koji će registarski sud po službenoj dužnosti unijeti u sudski registar.

Postupak odlučivanja

Odluku o usklađenju treba donijeti glavna skupština običnom većinom. Odredbe o potrebnom kvorumu ili kvalificiranoj većini ne primjenjuju se. To vrijedi čak i ako se dionice mijenjaju iz dionica s nominalnim iznosom u one bez njega. Nositelji povlaštenih dionica također trebaju sudjelovati, čak i ako nemaju pravo glasa.

Ovakav pojednostavljeni postupak može se primijeniti samo ako je promjena temeljnog kapitala unutar prihvatljivog praga koji sudovi definiraju kao promjenu od 2%. Ako promjena prijeđe taj prag, primjenjuju se redovita pravila za povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, koja zahtijevaju kvorum, posebnu većinu i slično.

Društva s ograničenom odgovornosti

Najniži iznos temeljnog kapitala za društva s ograničenom odgovornošću promijenjen je s 20.000 HRK na 2.500 EUR, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela promijenjen je s 200 HRK na 10 EUR. Evo kako izvršiti konverziju:

(i) Pomnožite temeljni kapital u kunama s fiksnim tečajem konverzije od 1 EUR = 7,53450 HRK; i

(ii) Rezultat zaokružite kako biste ispunili statutarne zahtjeve za utvrđeni iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos poslovnih udjela.

Nominalni iznos poslovnih udjela

Nominalni iznos poslovnog udjela mora biti cijeli broj djeljiv s 10 EUR. 

Rokovi za konverziju

Obveza usklađenja nije ograničena rokom, ali se mora provesti prilikom prve promjene izjave o osnivanju, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela. 

Postupak odlučivanja

Odluku o usklađenju treba donijeti skupština običnom većinom. Odredbe o potrebnom kvorumu ili kvalificiranoj većini ne primjenjuju se.

Ovakav pojednostavljeni postupak može se primijeniti samo ako je promjena temeljnog kapitala unutar prihvatljivog praga koji sudovi definiraju kao promjenu od 2%. Ako promjena prijeđe taj prag, primjenjuju se redovita pravila za povećanje i smanjenje temeljnog kapitala.
o autoru

Ivan Luetić

Ivan Luetić je ovlašteni odvjetnik u državi New York i u Hrvatskoj

kontaktirajte nas