Pregled novosti

NOVI PAKET MJERA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLESTI COVID-19
Neven Marić | 02.04.2020

Kratki opis i pretpostavke za primjenu

Navedene mjere su u fazi implementacije (Preuzmite PDF na dnu stranice)

NOVI PAKET MJERA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU

USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLESTI COVID - 19

(2. travnja 2020.)

 

 

Naziv državne mjere

Kratki opis i pretpostavke za primjenu

1.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom

·          potpora po radniku podiže se s 3.250,00 HRK na 4.000,00 HRK neto

·          uz povećanje iznosa potpore definirani su i točni rokovi za predaju zahtjeva:

-          do 5. travnja 2020. u 23:59 za potpore u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.,

-          od 6. travnja 2020. do 5. svibnja 2020. u 23:59 za potpore u mjesecima travanj i svibanj 2020.,

-          od 6. svibnja 2020. do 5. lipnja 2020. u 23:59 za potpore u mjesecu svibanj 2020.

·          država ujedno preuzima plaćanje doprinosa na neto iznos od 4.000,00 HRK, i to 1.460,00 HRK te će ukupna subvencija po radniku iznositi 5.460,00 HRK

·          poslodavci i dalje moraju ispunjavati prvotne uvjete za dodjelu potpore:

ü  udovoljiti definiciji poslodavca iz "Prihvatljivog sektora",

ü  dokazati jedan od razloga za dodjelu potpore (pad prometa, otkazivanje rezervacija, otkazivanje ugovornih poslova i sl.),

ü  imati pad prometa veći od 20% (ako je pad prometa razlog traženja potpore),

ü  ispunjavati ostale uvjete koji su navedeni u konkretnoj mjeri.

·          poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020. pa do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

-          od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,

-          od 20% za Mala poduzeća,

-          od 15% za Srednja poduzeća i

-         10% za Velika poduzeća.

·          poslodavce koji već koriste potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom, država oslobađa plaćanja doprinosa

·          svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. 

2.

Otpis određenih poreznih davanja i doprinosa u trajanju od tri mjeseca

·          Poduzetnici koji ostvaruju manje od 7,5 milijuna HRK prihoda (bez PDV-a):

-          ako imaju pad prihoda veći od 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, oslobađaju se u potpunosti određenih poreznih obveza (porez na dobit, porez na dohodak i doprinosi) u naredna tri mjeseca

·          Poduzetnici koji ostvaruju više od 7,5 milijuna HRK prihoda (bez PDV-a):

-          ako imaju pad prihoda veći od 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, imat će pravo na otpis poreza koji je proporcionalan postotku pada prihoda u odnosu na mjesece travanj, svibanj i lipanj

3.

Odgoda plaćanja poreza na dohodak, porez na dobit i socijalne doprinose, te pravo na naknadnu obročnu otplatu

·          Poduzetnici koji ostvaruju manje od 7,5 milijuna HRK prihoda (bez PDV-a):

               i.        s padom prihoda do 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, nemaju pravo zahtijevati odgodu i obročnu otplatu određenih poreznih davanja i doprinosa

              ii.        s padom prihoda od 20% do 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, mogu zahtijevati odgodu plaćanja određenih poreznih davanja i doprinosa i njihovu obročnu beskamatnu otplatu kroz 24 mjeseca

·          Poduzetnici koji ostvaruju više od 7,5 milijuna HRK prihoda (bez PDV-a):

               i.        ako imaju pad prihoda do 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, mogu zahtijevati odgodu plaćanja određenih poreznih davanja i njihovu obročnu beskamatnu otplatu kroz 24 mjeseca

              ii.        ako imaju pad prihoda veći od 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, imaju pravo na otpis poreza koji je proporcionalan postotku pada prihoda u odnosu na travanj, svibanj i lipanj

4.

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost (PDV) prilikom naplate fakture

·          prema dosadašnjem zakonskom uređenju, poduzetnici su dužni platiti porez na dodanu vrijednost (PDV) po izdavanju fakture čime se nerijetko događalo da plate porez na dodanu vrijednu, dok fakturu nikada ne naplate od dužnika (ili ju ne naplate u cijelosti) – rizik je u potpunosti bio na poduzetniku

·          novi prijedlog Vlade Republike Hrvatske je da se porez na dodanu vrijednost (PDV) naplaćuje od poduzetnika tek pod uvjetom da je naplatio izdanu fakturu

5.

Oslobođenje naplate poreza na dodanu vrijednost (PDV) za donacije

·          propisat će se oslobođenje za doniranje opreme, kako domaće tako i opreme koja se donira iz uvoza.

6.

Odgoda predaje godišnjih financijskih izvještaja

·          rok za predaju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu odgađa se do 30. lipnja 2020. godine

·          ukida se  obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji (Fini) za objavu godišnjih financijskih izvješća (u pravilu između 160,00 HRK i 360,00 HRK)

7.

Privremena mjera otkupa tržišnih viškova za male mljekare

·          država provodi  povlačenje i otkup mliječnih proizvoda od malih mljekara koje imaju probleme u poslovanju uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih koronavirusnom bolesti COVID-19 i koje imaju godišnji obuhvat otkupljenog i prerađenog sirovog mlijeka do 14 milijuna litara

·          povlačenjem i otkupom viškova od malih mljekara osiguravat će se nesmetana daljnja proizvodnja mlijeka na farmama čiji vlasnici imaju ugovorni odnos za proizvodnju i isporuku mlijeka malim mljekarama

8.

"Turistički paket"- mjere pomoći turističkom sektoru, hotelima, privatnim iznajmljivačima i turističkim agencijama -

·          izmjenom zakona o turističkoj pristojbi daje se ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da uredbom odredi visinu i rokove plaćanja turističke pristojbe

·          uvodi se moratorij na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu u trajanju od 180 dana. U tom slučaju, organizator putovanja može izdati vaucher za neko drugo putovanje, a tek po proteku 180 dana korisnik putovanja može raskinuti ugovor i zahtijevati povrat uplaćenih sredstava pod uvjetom da prije toga nije iskoristio vaucher

·          produljuje se rok za rekategorizaciju hotela i apartmana

·          promjenjivi dio koncesijske naknade na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu iznosi 1,00 kunu, a rok za plaćanje fiksnog dijela odgađa se do 31.11.2020. godine

9.

Program ''COVID-19 zajam za obrtna sredstva''

·        programom se osigurava dodatna likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva na čije je  poslovanje koronavirus imao negativni utjecaj. Iznosi zajmova su do 750.000,00 kuna za obrtna sredstva, s kamatnom stopom od 0,25%, počekom do 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate od 5 godina, uz skraćenu proceduru obrade zahtjeva

·        na temelju navedenog programa, HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva

o autoru

Neven Marić

Neven Marić je hrvatski odvjetnik poznat po radu na polju korporativnog prava, spajanjima i akvizicijama te nekretninskim projektima.

kontaktirajte nas