Pregled novosti

COVID-19 - informacije za poslodavce
Neven Marić | 19.03.2020

Smjernice poslodavcima za poduzimanje osnovnih mjera

Koje sve mjere poslodavci moraju poduzeti

[PREUZMITE PDF VERZIJE NA DNU STRANICE]

Smjernice poslodavcima za poduzimanje osnovnih mjera

- provesti procjenu rizika, osigurati higijenu na radnom mjestu i osposobiti zaposlenike da prepoznaju simptome korona virusa

- upoznati zaposlenike s koracima koje trebaju poduzeti ako sumnjaju da su stupili u kontakt sa zaraženom osobom

- osigurati i učiniti dostupnima sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola u poslovnim prostorijama

- smanjiti poslovna putovanja na najmanju moguću mjeru i provoditi sastanke putem video veze (Skype, Telo i sl.)

- zatražiti od zaposlenika da obavezno jave poslodavcu ako su bili na mjestima visokog rizika ili su bili u kontaktu s nekim tko je bio na odredištu visokog rizika, bez obzira pokazuju li simptome virusa ili ne

- svakodnevno pratiti informacije i savjete nadležnih tijela lokalne i državne vlasti, kao i novosti koje objavljuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), te pravovremeno o svemu informirati zaposlenike

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-poslodavcima-i-radnicima-o-postupanju-vezano-uzkoronavirus.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Organizacija poslovanja - mogućnosti

- Rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće)

- Odmori i dopusti

- Privremena nesposobnost za rad zbog izolacije

- Naknada plaće za vrijeme prekida rada

Rad na izdvojenom mjestu rada

- Izdvojenim mjestom rada smatra se ili radnikova kuća ili drugi prostor koji nije prostor poslodavca

- Zakon o radu propisuje obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada – predlažemo sklapanje aneksa ugovora o radu kojim će se definirati svi potrebni uvjeti rada na izdvojenom mjestu, a koji nisu definirani osnovnim ugovorom o radu

- Aneks je moguće sklopiti na određeno vrijeme, s naznakom da se isti sklapa u svrhu reguliranja prava i obveza iz radnog odnosa koja se tiču mjesta rada, a isključivo zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed pandemije korona virusa

- Poslodavac je dužan poduzeti sve mjere zaštite na radu i osigurati radniku sigurne uvjete rada na izdvojenom mjestu, što znači obvezu poslodavca da izradi procjenu rizika za poslove na izdvojenom mjestu rada

- Ako se na izdvojenom mjestu rada obavljaju administrativni, uredski i slični poslovi za koje je Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19) prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik te koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca nema obveze izrade procjene rizika za takvu vrstu poslova

- Zabranjeno je ugovaranje rada na izdvojenom mjestu za poslove na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja

- Radnik za vrijeme rada na izdvojenom mjestu ne smije biti onemogućen u korištenju prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor

Odmori i dopusti / Mogućnosti:

- godišnji odmor (individualni ili kolektivni)

- neplaćeni dopust

- Poslodavac je obvezan obavijestiti radnika o godišnjem odmoru najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora

- Kako se radi o izvanrednoj situaciji savjetujemo da poslodavac od radnika pribavi pisanu suglasnost o predloženom vremenu i načinu korištenja godišnjeg odmora kojom radnik prihvaća raspored godišnjeg odmora bez poštivanja zakonom propisanog roka, a zbog izvanredne novonastale situacije

- Neplaćeni dopust se može odobriti samo na zahtjev radnika

- Ako ne postoji zahtjev radnika za neplaćenom dopustom poslodavac ne može iskoristiti ovu zakonsku mogućnost kao mjeru za smanjenje troškova poslovanja

- Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava vezano za ovu materiju: http://uznr.mrms.hr/covid-19-mogucnosti-uredenja-radnih-odnosa/

Privremena nesposobnost za rad zbog izolacije

- U slučaju izolacije, radnik može s poslodavcem dogovoriti da radi kod kuće, a ako to nije moguće, izabrani doktor će utvrditi da je isti privremeno nesposoban za rad

- U slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog izolacije, radnik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a od prvog dana korištenja prava

- HZZO je izdao upute o postupku predavanja zahtjeva za naknadu plaće osobama koje su u izolaciji: https://www.hzzo.hr/postupak-predavanja-zahtjeva-za-naknaduplace-osiguranika-koji-se-nalaze-u-izolaciji/

Naknada plaće za vrijeme prekida rada

- Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran

- U slučaju prekida rada poslodavca u trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa radnici imaju pravo na naknadu plaće

- Poslodavac nije obvezan isplatiti plaću odnosno naknadu plaće samo u slučaju neplaćenog dopusta (za koji je potreban pisani zahtjev radnika), te u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog izolacije radnika kada se naknada plaće od prvog dana isplaćuje na teret sredstava HZZO-a

Mjere nadležnih tijela RH za pomoć poslodavcima

Vlada RH donijela je 17.3.2020. Zaključak o mjerama pomoći u gospodarstvu (63 mjere)

Provedba mjera biti će kroz izmjenu zakonskih i podzakonskih akata po hitnoj proceduri u Hrvatskom saboru

Najznačajnije predložene mjere:

- Odgoda plaćanja javnih davanja na 3+3 mjeseca (porez na dohodak, porez na dobit, doprinosi)

- Moratorij u trajanju od 3 mjeseca na postojeće kreditne obveze

- Krediti za likvidnost uz kamatne stope 0,5 - 1%

- Reprogram postojećih kreditnih obveza

- Sufinanciranje troškova plaća zaposlenika u sektorima koji su najpogođeniji epidemijom korona virusa

- Hrvatska narodna banka provodi niz mjera s ciljem stabilizacije deviznog tečaja te osiguranja kunske likvidnosti

- Usvajanje svih predloženih mjera u Hrvatskom saboru očekuje se u četvrtak 19.3.2020.


Kontaktirajte nas u slučaju pitanja: coronadesk@bmwc.hr

o autoru

Neven Marić

Neven Marić je hrvatski odvjetnik poznat po radu na polju korporativnog prava, spajanjima i akvizicijama te nekretninskim projektima.

kontaktirajte nas