Usklađenost poslovanja (CEE područje)

Pitanje usklađenosti poslovanja u Hrvatskoj te u CEE jurisdikcijama je složena tema. U kontekstu povijesnog razvoja CEE regije usklađenost poslovanja sadržava brzo-razvijajući splet problema u koji pripadaju gotovo sva područja prava.

Bilo koja kompanija kao i vladina organizacija ograničene su s većim brojem pravila temeljem koje ih prisiljavaju uskladiti se s različitim odredbama i standardima koji se odnose na njihove dnevne zadatke kao i generalnu strukturu i poslovno ponašanje.

Pomažemo privatnim poduzećima, kompanijama u državnom vlasništvu kao i vladinim organizacijama s posebno dizajniranim programima i seminarima sa svrhom da im pomognemo razumjeti zahtjeve koje moraju ostvariti. Nudimo mogućnosti testiranja preko simuliranih rizičnih situacija, sve kako bi testirali i provjerili jesu li traženi zahtjevi implementirani i usklađeni s takvim standardom. Mi i zastupamo naše klijente u slučaju procesa iniciranog od nadležnih vlasti u slučaju kad se rizici poslovanja počinju manifestirati.