Zaštita osobnih podataka

Potrošači i građani sada imaju, između ostalog, pravo da “budu zaboravljeni”. Trgovačka društva i drugi subjekti, počevši od svibnja 2018. i uvođenja Uredbe o osobnim podacima Europskog parlamenta (GDPR), imaju obvezu uskladiti se u postupcima prikupljanja, obrade i arhiviranja dokumenata. Dojučerašnja pravila nisu više primjenjiva na brzorastuću online ekonomiju i dok Vi upravljate postupkom prilagodbe, mi ćemo vam pomoći pri:

  • Odnosima i interakciji s nadzornim tijelima
  • Pripremi poslovanja u pogledu zahtjeva propisanih GDPR-om te izradi učinkovitih modela kontrole i upravljanja usklađenošću
  • Provođenju procjena učinaka na zaštitu podataka i ocjeni prirode procesa obrade osobnih podataka
  • Provedbi modela učinkovitih odgovora ispitanicima obrade osobnih podataka i javnosti