Upravno / Regulatorno pravo

Naš regulatorni i upravno-pravni tim nudi sveobuhvatno savjetovanje i zastupanje u svrhu postizanja uspješne regulatorne usklađenosti, otklanjanja rizičnog poslovanja i djelotvorne implementacije pravila korporativnog upravljanja u reguliranim industrijama. To uključuje obrazovanje, energiju, okoliš, rudarstvo, zdravstvo, biologiju, farmaciju, transmisiju, medije, telekomunikacije kao i transport te upravljanje otpadom. Broj regulatornih zahtjeva i dalje raste te se stoga postavlja sve više i više pitanja u pogledu usklađenosti poslovanja, kao i odgovornosti u poslovnim transakcijama. Pružamo transakcijsko i pojedinačno (stand-alone) pravno savjetovanje u svim glavnim reguliranim industrijama. Također savjetujemo o provedbi internih sustava upravljanja i odgovarajućih struktura korporativnog upravljanja.