Stečajno pravo & Restrukturiranja

Insolvencijski postupci i restrukturiranje obuhvaćaju niz postupaka koji obuhvaćaju reprogramiranje duga, restrukturiranje organizacijskih jedinica, prikupljanje dioničkog kapitala, provođenje aktivnosti spajanja i pripajanja društva, istraživanje tijekova novca, praćenja imovine. U velikom broju slučajeva takvi postupci dožive svoju kulminaciju u stečajnim parnicama, otvaranjem formalnih stečajnih postupaka (i predstečajnih) te raznim nepredvidivim okolnostima. Mi možemo pomoći pri svemu navedenome, kao i pri provođenju kapitalnih investicija te savjetovanje oko novog financiranja. Savjetujemo naše klijente o svim aspektima insolventnosti i restrukturiranja u čemu je naš tim stekao široko iskustvo u obavljanju velikog broja transakcija, provođenju spajanja i pripajanja, savjetovanju većeg broja internacionalnih vjerovnika, kao i dužnika u predstečajnim i stečajnim postupcima, stečajnim parnicama itd.