Praxis

GDPR – OSNOVNI PREGLED NOVE UREDBE
Mislav Bradvica | 29.06.2018

GDPR sa sobom nosi niz obveza. Naš tim je održao prezentaciju na tu temu

GDPR sa sobom nosi niz obveza. Naš tim je održao prezentaciju na tu temu.

o autoru

Mislav Bradvica

Mislav Bradvica je hrvatski odvjetnik poznat po svojem radu u polju parničnog prava, restrukturiranja te prava zaštite tržišnog natjecanja.

kontaktirajte nas