PRIJEVOZ

Transportna i logistička industrija važan su dio razvoja učinkovitog međunarodnog tržišta. To je također industrija s povećanim pravnim i regulatornim zahtjevima koja često iziskuje savjete i zastupanje koje nadilaze granice jedne zemlje.

Transport i distribucijski poslovi su u svojoj osnovi međunarodni, i čiji okviri služe upravljanju tokom dobara, informacija i drugih resursa kroz cijeli svijet, a pri tome zahtijevaju iskorištavanje kompleksnih informacija, komunikacije i kontrolnih mehanizama.

Zastupamo naše klijente u ovom sektoru u vezi svih aspekata transportnog i logističkog prava.