PRIJEVOZ

Transport i distribucija su ključni za razvoj učinkovitog međunarodnog tržišta. Međutim, i ovaj sektor je pod povećanim pravnim i regulatornim zahtjevima koja često iziskuju savjetovanje i zastupanje koje prelazi granice jedne jurisdikcije.

Tržište transporta i distribucije je u svojoj srži međunarodno, što u svrhu efikasnog upravljanja međunarodnim tijekovima dobara, informacija i drugih resursa zahtijeva implementaciju kompleksnih sustava razmjene informacija i komunikacije, kao i složenih kontrolnih mehanizama.

Zastupamo naše klijente u vezi svih aspekata transportnog i distribucijskog prava.