Komunalne usluge

Sektor komunalnih usluga namijenjen je pružanju osnovnih usluga za širu javnost. Posebno, komunalne usluge vezuju se uz osnovna dobra poput struje, nafte, plina te vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda, kao i zbrinjavanje otpada i sl.

Pomažemo svim poduzetnicima koji se bave i žele ući na tržište komunalnih usluga, kao i javnim i privatnim partnerstvima. To uključuje pomoć pri osmišljavanju projekta i njegovom razvitku, kao i pri implementaciji projekata, prodaji i nazadkupnji, uspostavljanju strukture opskrbe kao i regulaciji odnosa opskrbe prema kupcima.