LUCIJA JURLINA
Vježbenica

LUCIJA JURLINA

Lucija je diplomirala magna cum laude na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2020. godine te se zatim pridružila BMWC timu.

Tijekom obrazovanja provela je jedan semestar na Sveučilištu u Edinburghu u okviru programa razmjene studenata. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade za individualni znanstveni rad.

Lucija se pretežno bavi korporativnim pravom, tržištem kapitala, investicijskim fondovima te savjetuje klijente u području IT industrije i zaštite osobnih podataka. Služi se hrvatski, engleskim i talijanskim jezikom, te posjeduje osnovno znanje francuskog jezika.

zadnje publikacije

kontaktirajte nas