ANDREA SMOLIĆ
Vježbenica

ANDREA SMOLIĆ

Andrea Smolić se pridružila BMWC timu 2021. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i tijekom studija je provela 2 godine volontirajući u radu Pravne klinike. Također, bila je sudionik međunarodnog natjecanja simuliranog suđenja na kojem je osvojila 2. mjesto pred Europskim sudom za ljudska prava, a sudjelovala je i u organizaciji raznih međunarodnih pravnih seminara u sklopu studentske udruge.

Andrea se većinom fokusira na područje zaštite tržišnog natjecanja u različitim industrijskim sektorima, te savjetuje klijente u području elektroničkih komunikacijskih usluga, regulacije novih digitalnih tehnologija te ugovornog prava.

Služi se hrvatskim i engleskim jezikom, te posjeduje osnovno znanje talijanskog i francuskog jezika.

zadnje publikacije

kontaktirajte nas