GABRIELE WAHL CESAREC
Odvjetnica

GABRIELE WAHL CESAREC

Gabriele Wahl Cesarec ima više od 15 godina profesionalnog pravnog iskustva. Nakon što je diplomirala u Njemačkoj, nastavila je svoju praksu u Hrvatskoj. Pretežno savjetuje međunarodna društva vezano uz sva korporativna pitanja, prekogranična spajanja i pripajanja te regulatorna pitanja. 

Gabrielini članci na temu korporativnog prava i prava zaštite tržišnog natjecanja mogu se pronaći u istaknutim međunarodnim publikacijama. Uz to, ovlašteni je sudski tumač za njemački jezik. Klijente savjetuje na hrvatskom, njemačkom te engleskom jeziku.

zadnje publikacije

kontaktirajte nas