DORA KONFORTA
Vježbenica

DORA KONFORTA

Dora Konforta se BMWC timu pridružila početkom 2022. godine. Tijekom studija jedan semestar provela je na Sveučilištu u Kölnu gdje je polagala predmete iz područja prava društava i usavršavala znanje njemačkog jezika. U radu se aktivno služi engleskim i njemačkim jezikom te ima napredno znanje ruskog jezika. Bila je aktivna članica udruge ELSA Zagreb – The European Law Students' Association.

zadnje publikacije

kontaktirajte nas