ANDRIJANA CAPAN
Odvjetnica

ANDRIJANA CAPAN

Andrijana Capan diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku 2016. godine. Tijekom studiranja je bila student-mentor u prvoj interdisciplinarnoj Pravno-ekonomskoj klinici u Osijeku te je kao predstavnica svog fakulteta sudjelovala na mnogim konferencijama pravnih klinika u Europi.

Pridružila se BMWC-u krajem 2022. godine, sa šestogodišnjim iskustvom rada u odvjetničkom uredu, od čega je godinu dana bila samostalna odvjetnica sa svojim uredom u Dubrovniku. Andrijana se fokusira na zemljišnoknjižno pravo, nekretnine i građanskopravne postupke, a služi se hrvatskim i engleskim jezikom.

zadnje publikacije

kontaktirajte nas